HAYATE-R

HAYATE-R

Stolice jedinstvenog dizajna izrađene od najkvalitenijeg prirodnog materijala. Namijenjene ugostiteljskim objektima, uredima i privatnim prostorima. Chair unique designs made of natural and highest quality materials. Designed for restaurants, offices and private spaces.
DIMENZIJA V 86 cm , Š 58 cm , D 58 cm
MATERIJAL Hrast, lakirani MDF
SIZE H 86 cm , W 58 cm , D 58 cm
MATERIALS Oak, lacquered MDF

 

Za više informacija i detalja preuzmite pdf o proizvodu dostupan u nastavku.

For more information and details please download the product sheet available below.